Početak pedagoške godine, nove upute za roditelje

Novosti

Pročitajte više

Poticanje samostalnosti kod djece rane i predškolske dobi

  • 10.3.2021.

Sve što može, dijete i mora napraviti samo

M. Montessori

Pročitajte više

Saint Patrick’s Day

  • 30.3.2021.

Odgojna skupina ranog učenja engleskog jezika iz područnog objekta Svačićeva obilježili su svjetski poznati irski praznik Saint Patrick’s Day

Pročitajte više

PROLJEĆE PROBUDILO CVIJEĆE

  • 23.3.2021.

Dječji vrtić Žirek je Eko-vrtić te kao takav kroz različite sadržaje i aktivnosti ugrađuje odgoj i obrazovanje za okoliš u sve segmente odgojno-obrazovnog rada i u svakodnevni život djece i djelatnika vrtića. Zadaća Eko-vrtića je odgojiti mlade generacije osjetljive na pitanja okoliša i održivog razvoja, a da bi u tome bili uspješni potrebno je krenuti od najranije dobi. U sklopu planiranih aktivnosti u predškolskoj skupini, odgojiteljice Ž. Barać i Đ. Poljak  organizirale su sadnju cvijeća u dvorištu vrtića na objektu u Koprivničkoj 2. U suradnji s roditeljima prikupili su sadnice.

Pročitajte više

TJEDAN MOZGA

  • 22.3.2021.

Trećeg tjedna u ožujku svake godine u Hrvatskoj obilježavamo Tjedan mozga. Međunarodnu kampanju poznatu kao Brain Awareness Week s ciljem popularizacije znanja o funkcijama mozga i neuroznanosti.

Ranije objavljeno