Van de Graaffov stroj u dječjem vrtiću Žirek

U dječjem vrtiću Žirek kao i prethodnih godina, tako i ove, održavamo igraonice za potencijalno darovitu djecu. Na jednoj od igraonica djeca su imala priliku upoznati gospodina Ivana Gverića, profesora fizike koji predaje u jednoj zagrebačkoj gimnaziji, čiji sin također pohađa igraonice.

Profesor je djeci pričao o elektricitetu, atomima, nabojima… Donio je elektroskop i pokazao djeci njegov princip rada te sve detaljno objasnio o njemu.

Djecu je ipak najviše oduševio Van de Graffov stroj , koji im je „naelektrilizirao“ kosu te su svojim viškom pozitivnih atoma mogli „pecnuti“ prijatelje.

Puno toga smo naučili i pritom se dobro zabavili što možete i vidjeti u našoj galeriji fotografija.

I ovim putem,zahvaljujemo tati Ivanu na suradnji!

 

 

 

 

Tekst pripremila:

Kristina Kos, odgojitelj mentor