Obavijest o naknadnom upisnom roku za pedagošku godinu 2022./2023.

Rezultati upisa - naknadni rok (27.09.2022.)


Prijave za naknadni upisni rok podnosit će se od 9. do 16. rujna 2022. isključivo putem aplikacije „e-Upisi“ na poveznici https://e-upisi.hr/

Za elektroničku predaju zahtjeva neophodno je da jedan roditelj ima važeću vjerodajnicu u sustavu e-Građani sigurnosne razine 2.  

Prijaviti se mogu roditelji djece koja će do 31. listopada 2022. navršiti godinu dana. Ako je Zahtjev na redovnom upisnom roku bio neprihvaćen ili nije razmatran, potrebno je ponovno podnijeti Zahtjev.

Rezultati upisa djece objavit će se 27. rujna 2022. na mrežnoj stranici www.dv-zirek.hr

Primljena djeca kreću u vrtić tijekom listopada.

Molimo zainteresirane roditelje da obrate pažnju na sljedeće:

  • Obavezno pogledajte Plan upisa (broj slobodnih mjesta) koji se nalazi ispod ove obavijesti te se prijavite sukladno njemu.
  • Molimo pročitajte korisničke upute koje je moguće preuzeti ispod ove obavijesti.
  • Prilikom podnošenja prijave potrebno je dati pristanak za povlačenje dokumenata iz sustava e-Građani te provjeriti jesu li dokumenti uspješno povučeni. Ukoliko nisu, morate ih sami priložiti.
  • Važan korak prilikom prijave je „Odabir kriterija“ – prijava neće biti adekvatno bodovana ukoliko sami niste odabrali sve kriterije na temelju kojih možete ostvariti prednost.

 

Plan upisa – naknadni rok

Korisničke upute


Rezultati upisa (13.06.2022.)


Prijave za upis djece u dječje vrtiće provode se u razdoblju od 12. do 20. svibnja 2022.g. isključivo putem aplikacije „e-Upisi“ na poveznici https://e-upisi.hr/

Iznimno, prijave za program predškole ne zaprimaju se online putem aplikacije (upute u nastavku obavijesti).

Novi sustav upisa provodi se u suradnji sa Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva i Ministarstvom znanosti i obrazovanja, a u okviru projekta „Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“ financiranom iz Europskog socijalnog fonda. Za elektroničku predaju zahtjeva neophodna je važeća vjerodajnica u sustavu e-Građani sigurnosne razine 2. Dovoljno je da jedan roditelj ima važeću vjerodajnicu u sustavu e-Građani. U iznimnim okolnostima, ukoliko ne raspolažete računalnom opremom potrebnom za upis, možete se obratiti administratoru vrtića u kojem želite ostvariti upis.
Za podnošenje zahtjeva uz pomoć administratora na računalnoj opremi u vrtiću obavezno je unaprijed telefonski dogovoriti termin korištenja računala u vrtiću (javiti se do 17.05. za dodjelu termina).

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Zahtjev za upis djeteta može se podnijeti isključivo elektronskim putem u dva dječja vrtića.

Za informacije o dječjem vrtiću Žirek možete se obratiti dežurnim djelatnicima na brojeve telefona 091 451 4874 ili 091 451 4887  od 12.05.-20.05.2022. ponedjeljkom i srijedom od 15 do 18 sati, a utorkom, četvrtkom i petkom od 10 do 12 sati ili putem elektroničke pošte upisi@dv-zirek.hr

PROGRAMI I LOKACIJE DJEČJEG VRTIĆA ŽIREK
Prilikom odabira vrtića i programa, molimo Vas da obratite pažnju na Plan upisa (u prilogu ove Obavijesti) koji definira broj slobodnih mjesta u pojedinom programu sukladno dobi djeteta.

Lokacije DV Žirek:

Ulica kralja S.Tomaševića 17c (redoviti cjelodnevni program - jaslice i vrtić)

Koprivnička 2 (redoviti cjelodnevni program - jaslice i vrtić)

Zagrebačka 124 (redoviti cjelodnevni – vrtić i poseban program ranog učenja engleskog jezika -vrtić)

J.Dobrile 8 (redoviti cjelodnevni program – vrtić)

Ulica kralja P.Svačića 12 (redoviti cjelodnevni program – vrtić, poseban program ranog učenja engleskog jezika – vrtić i poseban program za djecu s teškoćama u razvoju - vrtić)

Napomena: za djecu mlađu od 3 godine DV Žirek provodi redoviti cjelodnevni program – jaslice na dvije lokacije – Tomaševićeva 17c i Koprivnička 2.

 

UPISNA DOKUMENTACIJA

Uz podnošenje Zahtjeva za upis u dječji vrtić potrebno je dati pristanak za povlačenje dokumenata iz sustava e-Građani:
– rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta,
– uvjerenje (potvrdu) o prebivalištu/boravištu djeteta
– uvjerenja o prebivalištu/boravištu roditelja/skrbnika
– dokaz o zaposlenju roditelja – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji

Prednost pri upisu imaju djeca s prebivalištem/boravištem na području Grada Velike Gorice (prebivalište/boravište moraju imati i djeca i roditelji), a djeca s područja drugih gradova/općina upisuju se u dječji vrtić ako ima slobodnih mjesta.

Ostala dokumentacija za ostvarivanje prednosti pri upisu 

– dokaz o redovitom školovanju roditelja – potvrda obrazovne ustanove o redovitom školovanju,
– medicinska dokumentacija koja potvrđuje teškoću u razvoju djeteta (nalazi stručnjaka zdravstvenih ustanova, povijest bolesti, otpusno pismo i sl.) i Rješenje Jedinstvenog tijela vještačenja ili HZZO,
– za dijete koje živi u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama – dokaz o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu – Rješenje Centra za socijalnu skrb,
– za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – Rješenje o utvrđivanju postojanja invaliditeta,
– za dijete roditelja s invaliditetom – Nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja u kojem je navedena težina oštećenja zdravlja 3. i 4. stupnja ili drugi dokument koji dokazuje navedeni stupanj, kategoriju ili postotak invaliditeta,
– dokaz o samohranosti roditelja – rodni list djeteta ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta, smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja, Rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta, Rješenje Centra za socijalnu skrb o lišenju poslovne sposobnosti i oduzimanju roditeljske skrbi, dokument kojim se dokazuje dugotrajno liječenje ili izdržavanje kazne zatvora,
– za dijete iz jednoroditeljske obitelji – dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu (presuda o razvodu braka ili izjava ovjerena kod javnog bilježnika),
– za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – rješenje, odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
– za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece – za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta,
– za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – rješenje o pravu na doplatak za djecu.

Potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu djeteta i kopiju iskaznice imunizacije roditelji primljene djece dostavljaju prilikom upisa djeteta, odnosno prije potpisivanja ugovora. Stručni tim dječjeg vrtića obavit će inicijalni razgovor s upisanom djecom i roditeljima prije polaska djeteta u vrtić.

OSTVARIVANJE PREDNOSTI

Djeca s teškoćama u razvoju ne podliježu postupku bodovanja, o njihovom upisu odlučuje Povjerenstvo za upis djece na temelju dokumentacije i procjene stručnog tima vrtića.

Ukoliko dječji vrtić zbog nedostatka prostora ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja za upis, prednost ostvaruju:
– dijete roditelja invalida Domovinskog rata i dijete osobe s invaliditetom
– dijete oba zaposlena roditelja
– dijete samohranog zaposlenog roditelja
– dijete zaposlenog roditelja iz jednoroditeljske obitelji
– dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
– dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece
– dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu
– dijete čija su oba roditelja na redovitom školovanju
– dijete čiji je jedan roditelj na redovitom školovanju, a drugi roditelj zaposlen
– dijete čiji je jedan roditelj zaposlen ili na redovitom školovanju, a drugi nezaposlen
– dijete koje nije upisano prethodne godine iako je tada ostvarilo uvjete za upis, a čiji su roditelji predali zahtjev u upisnom roku prethodne godine u isti dječji vrtić
– dijete koje je bilo upisano u dječji vrtić, ali je u tijeku godine ispisano zbog objektivnih razloga (zdravstveni problemi, problemi adaptacije i sl) te se ponovno upisuje u isti dječji vrtić
– dijete u godini prije polaska u osnovnu školu

PRIJAVE ZA PROGRAM PREDŠKOLE (za djecu koja nisu polaznici vrtića)

Program predškole organizira se ovisno o broju prijavljene djece. Provodi se od listopada 2022. do svibnja 2023. godine, obvezan je i besplatan za roditelje.
Prijava za upis provodi se za djecu u godini pred polazak u školu, a za djecu pripadnike nacionalnih manjina (odnosno djecu kojima hrvatski jezik nije materinski jezik) i djecu s teškoćama u razvoju dvije godine pred polazak u školu.
Zahtjev i dokumentaciju za upis u program predškole roditelj/skrbnik šalje putem elektroničke pošte na 
upisi@dv-zirek.hr
Zahtjev za upis može se preuzeti na mrežnoj stranici vrtića, u rubrici Zahtjevi i obrasci za korisnike.

Razgovori za upis u program predškole (Malu školu) održavat će se tijekom rujna.

OBJAVA REZULTATA

Rezultati upisa djece objavit će se 9. lipnja 2022. na mrežnoj stranici www.dv-zirek.hr

Roditelj ima pravo podnijeti pisani prigovor na rezultate upisa Upravnom vijeću dječjeg vrtića u roku od 8 dana od dana objave rezultata upisa.

Djeca upisana slijedom ove obavijesti uključuju se u dječji vrtić početkom pedagoške godine (1. rujna 2022.).

Dodatne informacije o prijavama u druge dječje vrtiće na području Grada Velike Gorice kao i broj slobodnih mjesta možete vidjeti ovdje:


Obavijest Grada Velike Gorice


Plan upisa

Korisničke upute