O nama

Dječji vrtić Žirek je predškolska ustanova čiji je osnivač Grad Velika Gorica. Vrtić je započeo s radom 01. travnja 2011.

Osnovni cilj u provođenju svih programa Dječjeg vrtića Žirek je osigurati poticanje razvoja svih djetetovih potencijala zadovoljavajući dječje potrebe, poštivajući prava djeteta te stvarajući poticajno okruženje. U svemu navedenom njeguje se individualizirani pristup djetetu.

U Dječjem vrtiću Žirek provode se slijedeći programi:
Redoviti program
Program ranog učenja engleskog jezika
Poseban program za djecu s teškoćama u razvoju
Program predškole
Kraći program za potencijalno darovitu djecu
Kraći programi i odgojno-zdravstveni programi

Uz cjelovite programe odgoja i obrazovanja, u vrtiću su svake pedagoške godine ponuđeni i dodatni odgojno-zdravstveni programi (izleti, klizanje, rolanje, plivanje te ljetovanje i zimovanje) te kraći programi (jezične, glazbene, plesne i športske igraonice).

Programima Dječjeg vrtića Žirek u pedagoškoj godini 2022./2023. obuhvaćeno je oko 740 djece u 36 skupina

Dječji vrtić Žirek radi na pet lokacija:
1.Centralni vrtić u ulici Kralja Stjepana Tomaševića 17c
2.Područni vrtić u ulici Koprivnička 2
3.Područni vrtić u ulici Jurja Dobrile 8
4.Područni vrtić u ulici Zagrebačka 124
5.Područni vrtić u ulici Kralja Petra Svačića 12


Radno vrijeme vrtića prilagođava se potrebama roditelja, stoga se razlikuje po područnim vrtićima, a počinje od 5.30 sati i traje do 17.30 sati.

Objavljeno: - 01.09.2017.