Pedagog u dječjem vrtiću

Pedagog u vrtiću, zajedno s odgojiteljima radi na stvaranju poticajnog okruženja za djecu, na obogaćivanju sadržaja i dječjeg doživljaja stalnim organiziranjem raznih posjeta, kazališnih predstava, izleta, zimovanja, ljetovanja, kraćih programa, kao i nabavi didaktike, stručne literature i sl. Stvara temeljne uvjete za ostvarivanje djetetovih razvojnih potreba, interesa i prava. Prati i unapređuje odgojno-obrazovni proces.

Organizira i vodi stručna usavršavanja odgojitelja u vrtiću u suradnji s ravnateljicom i stručnim suradnicama. Vodi intervjue s  roditeljima, individualne konzultacije, organizira i vodi stručne roditeljske sastanke.Kvalitetno surađuje s ravnateljicom, stručnim timom i odgojiteljima. Surađuje sa školama koje pohađaju djeca iz našeg vrtića.

Pedagoginja Dječjeg vrtića „Žirek“ je Lahorka Sarić.

Ima višegodišnje iskustvo u predškolskom odgoju i naobrazbi. Aktivno sudjeluje na seminarima, stručnim i znanstvenim skupovima. Član je Sekcije predškolskih pedagoga.Pohađala je edukacije Agencije za odgoj i obrazovanje, Društva za psihološku pomoć, Otvorenog Učilišta Korak po korak,  CAP -  voditelj  i edukacije civilnih društava.

Kontinuirano se stručno usavršava.

Objavljeno: 01.09.2017.