Kraći program za potencijalno darovitu djecu

IGRAONICA ZA POTENCIJALNO DAROVITU DJECU

Jedanput tjedno provodi se igraonica u kojoj se djeca bave osmišljenim aktivnostima u vrtiću s ciljem poticanja cjelovitog razvoja djeteta na svim razvojnim područjima i kao dodatan poticaj razvoju djetetovih natprosječnih sposobnosti i specifičnih interesa. Igraonicu provode odgojitelji Dječjeg vrtića Žirek u suradnji s vrtićkom psihologinjom.

Objavljeno: 01.09.2017.