Redoviti program

Redoviti cjelodnevni program ostvaruje se kao 10-satni program u 27 odgojnih skupina, 6 jasličkih i 21 vrtićka skupina.

Cilj odgojno-obrazovnog rada je poticanje cjelokupnog razvoja djeteta i stvaranje poticajne sredine uz poštivanje individualnih osobitosti svakog djeteta.

Odgojitelji u neposrednom radu s djecom, uvažavajući dječje potrebe, razvojne sposobnosti i interese potiču motorički, spoznajni, socio-emocionalni i razvoj komunikacije. Velika pažnja pridaje se osiguravanju odgovarajuće njege i skrbi za tjelesni rast i zdravlje djece putem pravilne prehrane, razvijanjem zdravstveno-higijenskih navika i poticanjem tjelesnih aktivnosti djece.

Objavljeno: 01.09.2017.