Program za djecu s teškoćama u razvoju

U cilju zadovoljavanja posebnih potreba djece, kao i poticanja optimalnog razvoja njihovih sposobnosti, u Dječjem vrtiću Žirek provodi se poseban program predškolskog odgoja, obrazovanja i (re)habilitacije za djecu s teškoćama u razvoju.

Program se realizira u objektu u ulici Kralja Petra Svačića 12, u 2 odgojne skupine s 12 djece
Cilj programa je poticanje cjelokupnog razvoja djeteta u skladu s individualnim sposobnostima i mogućnostima pojedinog djeteta. To znači da se svakom djetetu pristupa individualizirano, kako bi se ublažile teškoće i razvili djetetovi razvojni potencijali.

Stručni djelatnici u suradnji s roditeljima provode individualne edukacijsko-rehabilitacijske programe u grupnom i individualnom radu s djecom.

Zbog specifičnih potreba djece s teškoćama u razvoju u njihovom odgoju i obrazovanju te rehabilitaciji poštuje se timski pristup. Tim stručnjaka uz koordinaciju ravnatelja čine: defektolozi-rehabilitatori, logoped, odgojitelji, psiholog, pedagog izdravstveni voditelj.
Djeca s teškoćama u razvoju su: djeca s oštećenjem vida, djeca s oštećenjem sluha, djeca s poremećajima glasovno-govorne komunikacije, djeca sniženih intelektualnih sposobnosti, djeca s motoričkim oštećenjima, djeca s autizmom, djeca s poremećajima u ponašanju, djeca s promjenama u osobnosti uvjetovanim organskim čimbenicima, djeca sa zdravstvenim teškoćama i neurološkim oštećenjima te djeca s višestrukim teškoćama.

Objavljeno: 01.09.2017.