Program predškole

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, 2013.god.) djeca u godini prije polaska u osnovnu školu obvezno se uključuju u predškolski odgoj i obrazovanje – program predškole, često popularno nazivan „mala škola“. Sadržaj i trajanje programa predškole odnosi se na djecu u godini prije polaska u školu koja su polaznici dječjeg vrtića, kao i za djecu te dobi koja nisu obuhvaćena redovnim programom vrtića.

Cilj programa je razvoj kompetencija važnih za polazak u školu.

Program predškole za djecu koja su uključena u redovite programe u dječjim vrtićima provodi se u okviru redovitog programa, svakodnevno. Program se provodi u razdoblju od početka listopada do kraja svibnja. Voditelji programa predškole u redovnom programu su odgojiteljice Dječjeg vrtića Žirek, uz podršku stručnog tima vrtića.

Program predškole za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom organiziran je kao kraći program, u jednoj ili više odgojnih skupina (ovisno o broju zahtjeva), nekoliko puta tjedno. Program se realizira u prostoru područnog objekta vrtića u Svačićevoj. Program provodi odgojiteljica u razdoblju od početka listopada do kraja svibnja (ukupno 250 sati).

Objavljeno: 01.09.2017.