Edukacijski rehabilitator (defektolog)

Rad stručnog suradnika defektologa-rehabilitatora u vrtiću usmjeren je na:

•praćenje razvoja djece i sagledavanje individualnih razvojnih potreba djece u svim skupinama
•pravovremeno prepoznavanje teškoća u razvoju
•otklanjanje ili ublažavanje teškoća u razvoju edukacijsko-rehabilitacijskim pristupom u neposrednom radu s djecom u grupi i individualnom radu
•poboljšavanje uvjeta za integraciju djece s teškoćama u razvoju u vrtić razvojem pozitivnih stavova prema integraciji, odabirom primjerene opreme, didaktike i poticajnih aktivnosti
•podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba i prihvaćanju teškoća  (roditeljski sastanci, savjetovanje, upućivanje po potrebi u druge ustanove)
•podrška odgojiteljima u planiranju aktivnosti, neposrednom radu i proširivanju stručnih znanja
Poštovani roditelji, ukoliko ste zabrinuti za razvoj ili ponašanje Vašeg djeteta, možete potražiti savjet defektologa-rehabilitatora.

Objavljeno: 01.09.2017.