IGRA KOCKICAMA I DJEČJI RAZVOJ

Djeca najbolje uče kroz igru. Malo je igračaka s kojima se djeca tako dugo igraju i koje koriste za različite aktivnosti, poput kockica. Kockice dolaze u raznim bojama i veličinama, a mogu biti napravljene od raznih materijala – spužvaste, gumene, plastične, drvene… Kroz igru kockicama djeca usavršavaju pokrete ruku i šaka, razvijaju kreativne vještine, stječu osjećaj za prostor, razvijaju socijalne vještine, razvijaju matematičko razmišljanje. Uz pomoć igre kockicama djeca uče kroz vlastito iskustvo te sistemom pokušaja i pogrešaka. To je učinkovitije od bilo koje upute koju bi roditelji mogli izreći.

 

Fina i gruba motorika

Kockice dolaze u raznim veličinama i oblicima. Djeca moraju naučiti njima manipulirati. Sitnije kockice i sitniji dijelovi kojima djeca manipuliraju dovode do usavršavanja koordinacije i preciznosti koju djeca kasnije trebaju za pisanje, crtanje, samostalnost pri jelu i oblačenju. Kroz igru kockicama djeca uče kako manipulirati pritiskom, neke kockice treba jače stisnuti da bi se spojile, neke slabije. Naučena vještina kontrole pritiska uvelike će djeci olakšati prve dane u školi jer će taj pritisak primjenjivati prilikom pisanja.

 

Razvoj kreativnosti

Kada djetetu damo kutiju kocaka koje nemaju upute za slaganje po određenim pravilima potičemo njihovu maštu i razvijamo kreativnost. Različite veličine kockica su uzbudljive jer mogu postati čarobni dvorac, svemirski brod ili vatrogasna postaja. Kada djeca nemaju ograničenja, njihova imaginacija i kreativnost se probude. U takvoj situaciji nema ispravnog ili pogrešnog, pa djeca mogu istražiti svoju kreativnost bez straha. Kroz simboličku igru, djeca ulaze u bogati svijet mašte. Uz to, igra može biti dobar način da djeca izraze svoja razmišljanja i osjećaje. Kockice su odlična stvar koja pomaže djetetu da zamišljenu stvar pretvori u nešto konkretno. Kreativno razmišljanje je izrazito važna vještina, a kada je potaknuto već u ranom djetinjstvu, stvorit će djetetu podlogu za veće stvari.

 

Razvoj socijalnih vještina

U grupnoj igri, bilo s djecom ili obitelji, slaganje kockica uči dijete poštenoj igri kroz dijeljenje i komunikaciju. Suradnjom s drugom djecom, dijete počinje graditi ne samo složene nacrte, već i prijateljstva s drugom djecom.

 

Razvoj predmatematičkih vještina

Kada se djeca igraju, konstantno uče nove vještine, koje se mogu prenijeti na druga područja njihovog života. Igranje kockicama potiče razvoj prostorne orijentacije, uči dijete matematičkim konceptima simetrije, oblika i geometrije. Slaganje kockica vježba djetetovu fokusiranost i pažnju na detalje

 

Kada je riječ o kockama, one pružaju neograničene mogućnosti igre, za koju djeci najčešće nije potreban nikakav poticaj. Djeca svaki put mogu složiti nešto drugo i smisliti drugačiju priču uz pomoć svoje najomiljenije igračke. U jasličkoj dobi treba djeci ponuditi mekane, spužvaste i gumene kocke koje će biti malo veće kako bi bile sigurne za korištenje. Takve kocke se mogu slagati jedna na drugu kao toranj, ili jedna pored druge, kao „vlakić“. Postoje i kocke koje se mogu umetati jedna u drugu. Djeca mogu kocke razvrstavati prema bojama (crvena, žuta, plava, itd). Na spužvastim kockama mogu biti otisnuti neki motivi, poput domaćih životinja, pa se uz manipulaciju kockama mogu imenovati te životinje i oponašati glasanja tih životinja. U vrtićkoj dobi igra kockama postaje smislenija, bogatija i konkretnija. Djeca manipuliraju kockama kako bi nešto ostvarili, izgradili. Kockice mogu biti sitnije, različitih oblika, vrsta i namjene. Zanimljive su i drvene kockice koje su dugotrajnije. Vrste igara kockama u ovoj dobi su bezbrojne. Djeca se mogu orijentirati samo na konstruiranje jednostavnih ili složenih modela, ovisno o dobi. U svojim kreacijama mogu koristiti više vrsta kocaka, npr. drvene i plastične, u svoju igru mogu uključiti i autiće pa će igra postati još bogatija. Djeca također mogu slagati kockice prema uputama (poput Lego kockica). Kockice možemo iskoristiti za učenje abecede, brojeva, količine, odnosa veće – manje, malo – mnogo, duže – kraće. Od kockica se mogu izraditi i društvene igre koje su pogotovo zanimljive djeci u godini prije polaska u školu.

Igra kockicama je dokaz da edukativno i zabavno mogu ići ruku pod ruku te otvara djeci sasvim novi svijet koji im pokazuje kako mogu postići svoj puni potencijal. Kroz igru kockicama djeca uče na svim poljima svog razvoja. Djeca razvijaju nove vještine i budi se njihova znatiželja te otvara prostor za istraživanjem novih interesa, talenata i kreativnosti.

 

Pripremila: Ljubica Opetuk, odgojiteljica

 

Literatura:

1.     Došen Dobud, A. (2018.) Djeca otkrivaju tajne svijeta, Alinea

2.     Mendeš, B., Marić, Lj., Goran, Lj. (2020.) Dijete u svijetu igre, Golden marketing - Tehnička knjiga

3.     Klarin, M. (2017.) Psihologija dječje igre, Sveučilište u Zadru