Dan smanjenja rizika od katastrofa, 13.10.

Dana 13. listopada se obilježava Dan smanjenja rizika od katastrofa. Jedan od ključnih načina smanjenja rizika je edukacija i podizanje svijesti o mogućim katastrofama i izvanrednim situacijama koje se mogu dogoditi, a najlakše se uči od najmanjih nogu! Radionice s djecom je provodila zdravstvena voditeljica, u suradnji sa Hrvatskim crvenim križem. Djeca su mogli naučiti i podsjetiti se kako se možemo zaštiti tijekom potresa te koji je plan evakuacije. Također su upoznati s torbom za izvanredne situacije i naučili što sve ona treba sadržavati.

Kako nam je bilo pogledajte u priloženim slikama i video materijalima.