Suradnja roditelja i stručne službe dječjeg vrtića – usklađivanje potreba, očekivanja i mogućnosti

Svjesni važnosti kvalitetne suradnje roditelja i Vrtića pitali smo roditelje korisnike o iskustvima i očekivanjima vezano uz dosadašnju suradnju sa stručnim suradnicima vrtića.

Online anketa provedena je u siječnju 2021.g. U anketi je sudjelovala otprilike jedna trećina korisnika vrtića (više od 200 roditelja). Veći interes za davanjem povratnih informacija pokazuju roditelji koji su višegodišnji korisnici vrtića.

Oko 70% roditelja navodi kako zna tko su članovi stručne službe u vrtiću, a otprilike jednako toliko roditelja ima i osobno iskustvo suradnje sa stručnim suradnicima. Navedena suradnja još uvijek se nešto češće uspostavlja na inicijativu Vrtića, no smatramo pozitivnim što su sami roditelji sve češće inicijatori suradnje. Upravo radi dostupnosti roditeljima kontakti stručnih suradnika vidljivi su na mrežnoj stranici vrtića, letcima i oglasnim pločama.

Roditelji ističu individualna savjetovanja/razgovore uživo kao najčešće korišten oblik suradnje sa stručnim suradnicima, što većina ističe kao preferirani način suradnje. Svi ostali oblici suradnje (komunikacija telefonom i e-mailom, roditeljski sastanci, pisani materijali, terapijski rad i dr.) zastupljeni su u podjednakoj mjeri. Treba naglasiti kako su zadnjih godinu dana radi epidemioloških mjera ograničene neke mogućnosti suradnje, ali su individualni razgovori i dalje adekvatan i dostupan način suradnje, uz primjenu propisanih mjera zaštite. Osobito su korisne povratne informacije od roditelja vezano uz prijedloge, očekivanja i iskustva u dosadašnjoj suradnji.

Većina roditelja dosadašnju suradnju procjenjuje u potpunosti zadovoljavajućom i vrlo dobrom (ukupno 83%), 12% smatra suradnju dobrom, a 5% ocjenjuje suradnju nezadovoljavajućom i lošom. Smatramo kako možemo biti zadovoljni, ali nastojimo promišljati kako unaprijediti suradnju.

 

Ovo su izdvojene teme, pitanja i zaključci proizašli iz ankete za roditelje, koji će stručno-razvojnoj službi koristiti u promišljanju daljnjeg unaprjeđenja suradnje:

1.     Pojedine teme vezane uz razvoj djece predškolske dobi za koje roditelji pokazuju interes obradit će se putem stručnih tekstova i letaka.

2.     Kroz različite kanale informiranja nastojat ćemo kontinuirano pružati informacije korisnicima o ulozi i dostupnosti stručnih suradnika u vrtiću.  Čini se kako dio roditelja nema potpune informacije o mogućim načinima suradnje. Važno nam je informirati roditelje kako i kada roditelj može inicirati suradnju sa stručnom službom vrtića – primjerice u slučaju zabrinutosti za djetetov razvoj, potrebe za razvojnom procjenom/mišljenjem, potrebom za terapijskim radom itd. Drugim riječima, stručni suradnici ne informiraju o razvoju djeteta svakog roditelja korisnika, niti rade razvojne procjene svakog djeteta, već roditelje koji imaju potrebu ili interes za navedenim potičemo da se direktno obrate za suradnju.

3.     U komentarima roditelja ističe se aktualna povećana potreba za logopedskim terapijama kod velikog broja korisnika. Rana intervencija je značajan faktor za optimalan razvojni ishod, no ona ne podrazumijeva samo terapijski rad stručnjaka, već nužno uključuje roditelje i druge bliske osobe djeteta. Vrtić je odgojno-obrazovna ustanova s ograničenim resursima za terapijski i rehabilitacijski rad, no stručni suradnici u vrtiću daju važan doprinos ranoj intervenciji kroz podršku odgojiteljima u odgojno-obrazovnom radu i jačanju profesionalnih kompetencija, kao i podršku roditeljima u vidu savjetovanja i/ili pravovremenog upućivanja u druge ustanove. 

4.     Roditelji pokazuju potrebu za dodatnim informacijama o aktivnostima koje se provode u neposrednom odgojno-obrazovnom radu u skupini, što nas potiče na promišljanje o sljedećem:

-kako potaknuti roditelje da prepoznaju mogućnost i vrijednost individualnih razgovora s odgojiteljima na temu funkcioniranja djeteta u skupini i praćenja djetetovog razvoja, odnosno na direktnu suradnju s odgojiteljima

-kako omogućiti bolju razmjenu informacija između roditelja i odgojitelja (npr. kutija za prijedloge i pitanja ispred sobe skupine, bolja ili češća prezentacija konkretnih aktivnosti, sadržaja i tema odgojno-obrazovnog rada, omogućiti fiksne termine za individualne razgovore i sl.)

-kako smanjiti razlike u kvaliteti rada i kvaliteti suradnje, odnosno unaprijediti standarde kvalitetne suradnje

-pronalaženje različitih načina kako „kompenzirati“ nedostatak pojedinih oblika suradnje u vrijeme pandemije i ograničenja uzrokovanih mjerama zaštite

-omogućiti roditeljima informacije vezano uz brojne druge teme za koje roditelji pokazuju interes, a nisu vezane uz temu suradnje i komunikacije roditelja i stručne službe vrtića.

 

Zahvaljujemo roditeljima na povratnim informacijama koje će nam koristiti u planiranju rada i razvoja ustanove!

                                                                      

Za stručno-razvojnu službu Dječjeg vrtića Žirek:

Ivana Miloš, prof.rehabilitator