Mali ekolozi

Kroz dva tjedna bili smo mali istraživači i istraživali kakav problem ima naša planeta Zemlja, te tražili načine na koje mu mi možemo pomoći. Kroz brojne slikovnice (Pismo iz Zelengrada, Strah u bari, Klima i energija za male i velike...), priče (Priča papirnate vrećice, Priča o kapljici kišić...) te enciklopedije za djecu, saznali smo da je sve manje pitke vode, previše otpada te štetnih plinova, da je sve toplija atmosfera i da se ledenjaci na polovima tope, a energija previše troši.

Odlučili smo napraviti plakat sa našim eko porukama koje govore kako pomoći Zemlji. Također smo reciklirati stari papir i na novom napisali naše eko poruke i postavili ih na eko pano da budu vidljive svima i da budu poticaj drugima da i oni brinu za naš planet. Izveli smo i pokus filtriranje vode te napravili struji krug.Dobro smo se zabavili i puno toga naučili.

Na kraju smo zaključili da svatko od nas može učiniti neke stvari i tako pomoći Zemlji i da to uopće nije teško.

predškolska skupina
odg. Melita Gredišnjak, Danijela Ivanović, Davorka Barbarić