O B A V I J E S T o upisu djece u dječje vrtiće i program predškole (Mala škola) na području Grada Velike Gorice za pedagošku godinu 2020/2021.

Roditelji odnosno skrbnici djece predškolske dobi koji su zainteresirani za upis djece u predškolske ustanove na području Grada Velike Gorice trebaju podnijeti zahtjev za upis u dječji vrtić. Zahtjevi se podnose od 11.do 22.svibnja 2020. na web stranici eUpisi koja se nalazi na poveznici: eupisi.gorica.hr

Zahtjev za upis djeteta može se podnijeti isključivo elektronskim putem. Zahtjev se može predati u jedan dječji vrtić, a moguće je navesti dvije lokacije unutar jednog vrtića.

Za online prijavu neophodno je imati adresu elektroničke pošte (e-mail). Preporučujemo da prijavu vršite putem računala, a ne mobilnih telefona, na preglednicima Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge.

U slučaju da Vam je potrebna pomoć vezano uz online prijavu možete se obratiti Helpdesk službi za pomoć korisnicima putem e-mail adrese: helpdesk@fleksbit.hr i telefona: 0800 26 26 radnim danom od 8 do 20 h.

Za informacije o dječjem vrtiću Žirek možete se obratiti dežurnim djelatnicima dječjeg vrtića na brojeve telefona:

091 451 48 74  Josipa Matijević  

091 451 48 87  Ivana Miloš

Navedeni kontakti dostupni su od 11. do 22. svibnja, ponedjeljkom od 15-18 sati, a od utorka do petka od 10-12 sati.

Izvan navedenih termina informacije o upisima možete dobiti putem maila: upisi@dv-zirek.hr

 

Prilikom odabira vrtića i programa, molimo Vas da obratite pažnju na PLAN UPISA koji definira broj slobodnih mjesta u pojedinom programu sukladno dobi djeteta.

Rezultati upisa djece u dječje vrtiće objavit će se na mrežnim stranicama dječjih vrtića

05. lipnja 2020.

Djeca upisana slijedom ove obavijesti uključuju se u dječji vrtić početkom pedagoške godine (1. rujna 2020.), a tijekom godine ukoliko postoji slobodno mjesto.

U program predškole („malu školu“) djeca se uključuju od listopada 2020.

Detalje o dokumentaciji koja je potrebna za upis, prednostima pri upisu I broju slobodnih mjesta pogledajte u službenim dokumentima:

 OBAVIJEST O UPISU

PLAN UPISA

Na web stranici eupisi.gorica.hr pronaći ćete detaljna uputstva o postupku prijave i prilaganju dokumentacije.

Neriješeni zahtjevi nalazit će se na listi prvenstva prema broju bodova te će se djeca primati tijekom godine na upražnjena mjesta.


 

Moguće je i tijekom godine, nakon upisnog roka podnijeti zahtjev za upis. U slučaju popunjenosti kapaciteta zahtjev za upis vodi se na listi čekanja do oslobođenja mjesta ili do ponovne Obavijesti o upisu (svibanj iduće godine).