PODRŠKA DJECI U NOŠENJU S EMOCIJAMA STRAHA I ANKSIOZNOSTI

Poštovani roditelji,
preporučamo Vam tekst psihologinje doc.dr.sc.Brune Profaca o pružanju podrške djeci u suočavanju sa kriznom zdravstvenom situacijom.

link na tekst