REZULTATI UPISA DJECE U DV ŽIREK 2019./2020.

Povjerenstvo za upis Dječjeg vrtića Žirek donijelo je odluku o upisu djece, na temelju broja slobodnih mjesta u pojedinim objektima i skupinama, prema kriterijima koji su određeni Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, Odlukom Gradskog vijeća Grada Velike Gorice i Pravilnikom o upisu djece Dječjeg vrtića Žirek.

Na popisu prihvaćenih Zahtjeva za upis u dječji vrtić nalazi se rubrika s terminom razgovora koji je obavezan dio upisa. 

Razgovor će se održati u prostoru Dječjeg vrtića Žirek u Svačićevoj 12. 

Ukoliko kandidat ne dođe na inicijalni razgovor, a ne obavijesti o nedolasku smatrat će se da je odustao od upisa.

Na razgovor dolazi roditelj s djetetom i donosi sljedeću dokumentaciju:
presliku zdravstvene iskaznice djeteta,
presliku knjižice cijepljenja djeteta,
original potvrde pedijatra o obavljenom sistematskom pregledu djeteta koju ste priložili prilikom podnošenja zahtjeva,
potvrdu stomatologa o obavljenom sistematskom pregledu djeteta,
preslike svih dokumenata koje su priložili prilikom prijave te originalne dokumente na uvid,
preslike medicinske dokumentacije za dijete sa zdravstvenim ili razvojnim teškoćama ukoliko ih niste priložili prilikom podnošenja zahtjeva (npr. specijalistički nalazi i preporuke u slučaju alergija, kroničnih bolesti, nalazi logopeda, psihologa, fizijatra…),
preslika Nalaza i mišljenja Jedinstvenog tijela vještačenja ili Rješenja HZZO o korištenju dopusta za njegu djeteta s teškoćama u razvoju ukoliko ga niste priložili prilikom podnošenja zahtjeva.

Tek nakon što je obavljen razgovor i donesena sva tražena dokumentacija potpisuje se Ugovor o ostvarivanju predškolskog odgoja i obrazovanja za dijete, kojeg potpisuju oba roditelja i u slučaju jednoroditeljskih i samohranih obitelji kada su oba roditelja zakonski skrbnici. 

Neprihvaćeni zahtjevi nalaze se na listi čekanja te će se razmatrati u slučaju oslobađanja mjesta.

Svi zainteresirani za upis djece moći će se prijaviti isključivo elektroničkim putem  na https://eupisi.gorica.hr tijekom cijele godine, počevši od kolovoza 2019.
 
Upisi u  Program predškole („Malu školu“)

Inicijalni razgovori za upis u program predškole izvan redovitog programa (Mala škola) održavat će se u rujnu 2019. o čemu će roditelji biti naknadno obaviješteni  putem mrežne stranice dječjeg vrtića.

Obavijest o rezultatima upisa nalazi se OVDJE

*Identifikator po kojemu prepoznajete dijete je šifra tj.broj koji su roditelji dobili na e-mail prilikom podnošenja online prijave.