O B A V I J E S T o upisu djece u dječje vrtiće i program predškole (Mala škola) na području Grada Velike Gorice za pedagošku godinu 2019/2020.

Roditelji odnosno skrbnici djece predškolske dobi koji su zainteresirani za upis djece u predškolske ustanove na području Grada Velike Gorice trebaju podnijeti zahtjeve za upis djece u dječje vrtiće. Zahtjevi se podnose od 2. do 15. svibnja 2019. g. na web stranici eUpisi koja se nalazi na poveznici: eupisi.gorica.hr

 Zahtjev za upis djeteta može se podnijeti isključivo elektronskim putem. Zahtjev se može predati u jedan dječji vrtić, a moguće je navesti dvije lokacije unutar jednog vrtića.

Za online prijavu neophodno je imati adresu elektroničke pošte (e-mail). U slučaju da Vam je potrebna pomoć vezano uz online prijavu u svakom dječjem vrtiću, na adresi sjedišta vrtića, bit će omogućeno korištenje računala u sljedećim terminima:

              ponedjeljak: 15 – 18 h

              utorak i četvrtak: 11 – 14 h

Sjedište Dječjeg vrtića Žirek je na adresi Ulica kralja S.Tomaševića 17c.

            

Prilikom odabira vrtića i programa, molimo Vas da obratite pažnju na Plan upisa koji definira broj slobodnih mjesta u pojedinom programu sukladno dobi djeteta.

 

Rezultati upisa djece u dječje vrtiće objavit će se na mrežnim stranicama dječjih vrtića

30. svibnja 2019.g.

 Stručni tim dječjeg vrtića obavit će inicijalni razgovor s upisanom djecom i roditeljima.

 Roditelj ima pravo podnijeti prigovor na rezultate upisa Upravnom vijeću dječjeg vrtića u roku od 8 dana od dana objave rezultata upisa.

 Djeca upisana slijedom ove obavijesti uključuju se u dječji vrtić početkom pedagoške godine (2. rujna 2019. g.).

Neriješeni zahtjevi nalazit će se na listi prvenstva prema broju bodova te će se djeca primati tijekom godine na upražnjena mjesta.

 U program predškole („malu školu“) djeca se uključuju od listopada 2019.    

Obavijest o upisu sa dodatnim informacijama o dokumentaciji koju je potrebno priložiti te zakonski propisanim prednostima pri upisu možete pročitati OVDJE.

 Obratite pažnju na broj slobodnih mjesta na pojedinoj lokaciji vrtića u dobnoj skupini djeteta: PLAN UPISA.

 Na web stranici eupisi.gorica.hr pronaći ćete detaljna uputstva o postupku prijave i prilaganju dokumentacije.


Zahtjevi za upis u vrtić za tekuću pedagošku godinu podnosili su se u mjesecu svibnju.

Moguće je i tijekom godine podnijeti zahtjev za upis. U slučaju popunjenosti kapaciteta zahtjev za upis vodi se na listi čekanja do oslobođenja mjesta ili do ponovne Obavijesti o upisu (svibanj iduće godine).

Podnošenje zahtjeva moguće je isključivo elektronskim putem, na web stranici eUpisi koja se nalazi na poveznici: https://eupisi.gorica.hr/

Za online prijavu neophodno je imati adresu elektroničke pošte (e-mail).

Prijaviti se može samo u jedan dječji vrtić (moguće je navesti dvije lokacije unutar jednog vrtića).

Za dodatne informacije možete se obratiti na e-mail: upisi@dv-zirek.hr