USPJEŠNO PROVEDEN CIKLUS RADIONICA S RODITELJIMA „RASTIMO ZAJEDNO PLUS“

Od listopada smo provodili ciklus radionica s roditeljima djece s teškoćama u razvoju „Rastimo zajedno Plus“. Isti smo završili u siječnju. Radionice su se održavale svakoga tjedna u trajanju od dva sata a kontinuitet od puna tri mjeseca bilo je moguće ostvariti samo uz mnogo volje, motivacije i kapaciteta roditelja. 

Kroz različite oblike rada roditelji su razmjenjivali ideje o roditeljstvu, upoznavali se sa znanstvenim stajalištima o razvojno poticajnoj interakciji roditelja i djeteta te doznali za različite moguće načine odnošenja prema djetetu koji su na dobrobit djeteta i roditelja. Putem kratkih predavanja, vježbi, grupni rad i razmjene iskustva, zajedno s drugim roditeljima i voditeljicama, promišljali smo o različitim temama: kako dijete uči, kako postavljati granice u ponašanju, kako se nositi s dodatnim opterećenjima i mnogim drugim važnim temama.

Po završetku ciklusa roditeljima uručujemo diplome kao simbol priznanja za rast u njihovom roditeljstvu. 

Program radionica s roditeljima „Rastimo zajedno Plus“ namijenjen je roditeljima djece s teškoćama u razvoju u dobi do osam godina života.

Svrha Programa je omogućiti protok informacija, znanja, vještina i podrške koji roditeljima koriste u ispunjavanju njihovih roditeljskih odgovornosti. Uz mnogo razmjene među članovima grupe, dotiče se i rada na osvještavanju vlastitih obrazaca funkcioniranja, kako u ulozi roditelja, tako i u ulozi odrasle jedinke. Povratne informacije od roditelja koji su sudjelovali potvrđuju da program potiče razvoj roditeljskih kompetencija, uz podržavanje roditeljske brige o svojim i djetetovim potrebama. 

Voditeljice radionica su djelatnice vrtića, Ivana Miloš , defektolog-rehabilitator i Barbara Tomašić, psiholog, obje educirane za provođenje radionica.

Ovim putem čestitamo našoj skupini roditelja na diplomama i zahvaljujemo im na suradnji!