Interaktivno predavanje „Kome trebaju granice?“ u dječjem vrtiću Žirek

U Dječjem vrtiću Žirek održati će se interaktivno predavanje „Kome trebaju granice?“, 17.10.2018. (srijeda) u 16.30 u područnom objektu Koprivnička 2 (dvorana).

Predavanje će voditi psihologinja Barbara Tomašić.

Predavanje je primarno namijenjeno roditeljima djece u odgojnim skupinama Brnić-Baličević-Šipušić, Šimić-Kovačić, Barač-Poljak.

Tijekom predavanja obuhvatiti će se tema granica, osobnih granica i granica u odgoju. Govoriti će se o važnosti postavljanja granica djetetu, zamkama u postavljanju istih kao i tome kako da to činimo.

Barbara Tomašić, mag.psych.