Predavanje „Darovito dijete – da li je uistinu drugačije od druge djece?“

Predavanje „Darovito dijete – da li je uistinu drugačije od druge djece?“ održati će se 11.10. (četvrtak) u 16.30h u područnom objektu Svačićeva 12 u dvorani.

Namijenjeno je roditeljima djece koja su uključena u rad Igraonice za potencijalno darovitu djecu u Dječjem vrtiću Žirek.

Predavanje će održati psihologinja Barbara Tomašić.


Barbara Tomašić, mag.psych.