Uspješna provedba Igraonica za potencijalno darovitu djecu proslavljena druženjem s roditeljima

Još je jedna uspješna godina održanih Igraonica za potencijalno darovitu djecu iza nas a koje se odvijaju kao kraći program u Dv Žirek.  

Kao i dosadašnjih godina, posljednja radionica bila je provedena na način da roditelji zajedno s djecom upoznaju korištenu didaktiku. Djeca i ovim putem upoznaju roditelje sa kompleksnom didaktikom, strateškim igrama kao i svojim prijateljima i odgojiteljicama koje vode program.

Program vode odgojiteljice Nada Šimić i Đurđica Poljak, uz kontinuiranu podršku psihologinje Barbare Tomašić.

U ovaj kraći program uključeno je 19 djece u dobi od 5-7 godina. Rad je organiziran u dvije manje grupe te se provodi jednom tjedno u trajanju od 60 min. 

Utiske s druženja s roditeljima, kao i atmosferu na našim igraonicama možete vidjeti u galeriji. 

Barbara Tomašić, mag.psych.