UPISI U DJEČJI VRTIĆ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018./2019.

Zahtjevi za upis u vrtić za tekuću pedagošku godinu podnosili su se u mjesecu svibnju.

Moguće je i tijekom godine podnijeti zahtjev za upis. U slučaju popunjenosti kapaciteta zahtjev za upis vodi se na listi čekanja do oslobođenja mjesta ili do ponovne Obavijesti o upisu (svibanj iduće godine).

Podnošenje zahtjeva moguće je isključivo elektronskim putem, na web stranici eUpisi koja se nalazi na poveznici: https://eupisi.gorica.hr/

Za online prijavu neophodno je imati adresu elektroničke pošte (e-mail).

Prijaviti se može samo u jedan dječji vrtić (moguće je navesti dvije lokacije unutar jednog vrtića).

Za dodatne informacije možete se obratiti na e-mail: upisi@dv-zirek.hr

Rezultati upisa za pedagošku godinu 2018.-2019.

Obavijest za neupisanu djecu

Zahtjevi se podnose od 2. do 15. svibnja 2018. g. na web stranici eUpisi koja se nalazi na poveznici: https://eupisi.gorica.hr/

Podnošenje zahtjeva moguće je isključivo elektronskim putem. Za online prijavu neophodno je imati adresu elektroničke pošte (e-mail).

Prijaviti se može samo u jedan dječji vrtić (moguće je navesti dvije lokacije unutar jednog vrtića).

U slučaju da Vam je potrebna pomoć pri podnošenju zahtjeva, u centralnom vrtiću u Tomaševićevoj 17c bit će omogućeno korištenje računala tijekom upisnog roka u sljedećim terminima:

              ponedjeljak: 15 – 18 h

              utorak – četvrtak: 11 – 14 h

Molimo Vas da obratite pažnju na broj slobodnih mjesta na pojedinoj lokaciji vrtića u dobnoj skupini djeteta (PLAN UPISA).

Uz podnošenje Zahtjeva potrebno je elektronskim putem priložiti sljedeće dokumente (skenirane/fotografirane):

-        rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta,

-        uvjerenje (potvrdu) o prebivalištu djeteta ili  osobna iskaznica,

-        uvjerenja o prebivalištu ili osobne iskaznice roditelja/skrbnika,

-        medicinsku dokumentaciju koja potvrđuje teškoću u razvoju djeteta (nalazi stručnjaka zdravstvenih ustanova, povijest bolesti, otpusno pismo i sl.) i Rješenje Jedinstvenog tijela vještačenja ili HZZO,

-        za dijete koje živi u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama - dokaz o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu - Rješenje Centra za socijalnu skrb,

-        za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – Rješenje o utvrđivanju postojanja invaliditeta,

-        za dijete roditelja s invaliditetom – Nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja u kojem je navedena težina oštećenja zdravlja 3. i 4. stupnja ili drugi dokument koji dokazuje navedeni stupanj, kategoriju ili postotak invaliditeta,

-        dokaz o zaposlenju roditelja - potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji (izdana u vrijeme trajanja upisa), 

-        dokaz o redovitom školovanju roditelja - potvrda obrazovne ustanove o redovitom školovanju

-        dokaz o samohranosti roditelja - rodni list djeteta list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta, smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja, Rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta, Rješenje Centra za socijalnu skrb o lišenju poslovne sposobnosti i oduzimanju roditeljske skrbi, dokument kojim se dokazuje dugotrajno liječenje ili izdržavanje kazne zatvora,

-        za dijete iz jednoroditeljske obitelji - dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu (presuda o razvodu braka ili izjava ovjerena kod javnog bilježnika),

-        za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – rješenje, odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,

-        za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece – za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta,

-        za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu - rješenje o pravu na doplatak za djecu,    

-        potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić.

 

Originalnu dokumentaciju roditelji primljene djece dostavljaju prilikom upisa djeteta, odnosno prije potpisivanja ugovora.

 

Obavijest o upisu s dodatnim informacijama možete pročitati OVDJE.

Molimo Vas da obratite pažnju na broj slobodnih mjesta na pojedinoj lokaciji vrtića u dobnoj skupini djeteta (PLAN UPISA).