DJEČJI VRTIĆ SUDJELUJE U AKCIJI OBILJEŽAVANJA DANA ŠEĆERNE BOLESTI

Svjetski dan šećerne bolesti se obilježava devetu godinu zaredom,sukladno preporuci Međunarodne dijabetičke federacije (engl. International Diabetic Federation). Tema obilježavanja ovogodišnjeg Svjetskog dana dijabetesa je „Žene i dijabetes – naše pravo na zdravu budućnost“ (engl. Women and diabetes – our right to a healthy future).

Ovogodišnja kampanja promiče važnost obrazovanja i liječenja žena sa šećernom bolesti ili povećanim rizikom za razvoj ove bolesti da bi se poboljšalo njihovo zdravlje i ojačala njihova uloga u prevenciji razvoja šećerne bolesti u cijeloj obitelji.

U svijetu od šećerne bolesti trenutno boluje 415 milijuna ljudi, a predviđa se da će do 2040. godine bolovati 642 milijuna. U Hrvatskoj je 2016. godine zabilježeno 284 185 osoba sa šećernom bolešću, a pretpostavlja se da preko 40 % slučajeva nije ni dijagnosticirano, dakle ni ne zna da boluju od te "tihe bolesti".

U dječjem vrtiću Žirek i ove godine se obilježavao svjetski dan šećerne bolesti. Akcija je provedena u svim objektima gdje su zaposlenici kroz tri dana imali prilike izmjeriti razinu šećera u krvi. Uz mjerenja šećera omogućeno je i mjerenje krvnog tlaka, visine i težine te izračun BMI sa ciljem prevencije pretilosti koji je jedan od uzroka pojave šećerne bolesti kod odraslih.

Od šećerne bolesti nažalost sve više obolijevaju i djeca u starosti do 5 godina -šećerna bolest tip 1. Godišnje se u Hrvatskoj dijabetes tip 1 dijagnosticira kod oko 17 djece i adolescenata na 100 tisuća djece iste dobi, što znači da od ovog oblika bolesti godišnje oboli oko 130 djece.

Prioritet prevencije šećerne bolesti bi trebalo biti promicanje tjelesne aktivnosti kako kod odraslih tako i kod djece,te razvijanjem zdravih prehrambenih navika od najranije dobi.

• 70 % šećerne bolesti tipa 2 se može spriječiti prihvaćanjem zdravih stilova života Majke su čuvarice zdravlja svoje obitelji i djece te se ove godine Svjetski dan šećerne bolesti posebno posvećuje njima.