Obavijest o upisu djece za pedagošku godinu 2017/2018.

Link na eUpis

Roditelji/ skrbnici djece predškolske dobi koji su zainteresirani za upis djece u predškolske ustanove na području Grada Velike Gorice trebaju podnijeti zahtjeve za upis djece u dječje vrtiće.

Zahtjevi za upis u DV Žirek podnose se u centralnom vrtiću u Tomaševićevoj 17c, od 2. do 15. svibnja 2017. ponedjeljkom od 14 do 18 sati, a ostalim radnim danima od 9 do 15 sati.

Zahtjev za upis djeteta može se podnijeti isključivo u jedan dječji vrtić. Prilikom odabira vrtića i programa, molimo Vas da obratite pažnju na Plan upisa koji definira broj slobodnih mjesta u pojedinom programu sukladno dobi djeteta.

U zahtjevu se mogu navesti dvije lokacije unutar jednog vrtića.

Dječji vrtić Žirek - lokacije
Velika Gorica, Tomaševićeva 17c – sjedište
Velika Gorica, Koprivnička 2
Velika Gorica, Zagrebačka 124
Velika Gorica, J. Dobrile 8
Velika Gorica, P. Svačića 12 – objekt u izgradnji

Zahtjevi se podnose za ostvarivanje sljedećih programa predškolskog odgoja i obrazovanja:

Novost ove godine je mogućnost online upisa u dječje vrtiće. Roditelji koji žele predati Zahtjev za upis djeteta u dječji vrtić isti mogu predati u elektronskom formatu prateći upute na web stranici eUpisi koja se nalazi na poveznici: eupisi.gorica.hr U slučaju online upisa, roditelji uz online obrazac dostavljaju skeniranu dokumentaciju. Originalnu dokumentaciju roditelji primljene djece dostavljaju prilikom upisa djeteta, odnosno prije potpisivanja ugovora.

U slučaju prijave djeteta putem pisanog Zahtjeva, roditelj/skrbnik predaje sljedeću dokumentaciju:
- popunjeni i potpisani zahtjev za upis (dostupan na stranici www.gorica.hr i na stranicama dječjih vrtića),
- rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta,
- uvjerenje (potvrdu) o prebivalištu djeteta ili presliku osobne iskaznice,
- preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika
- za dijete s teškoćama u razvoju – presliku medicinske dokumentacije koja potvrđuje teškoću u razvoju djeteta,
- za dijete koje živi u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama – dokaz o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu – rješenje centra za socijalnu skrb,
- za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – Rješenje o utvrđivanju postojanja invaliditeta,
- za dijete roditelja s invaliditetom – Nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja u kojem je navedena težina oštećenja zdravlja 3. i 4. stupnja ili drugi dokument koji dokazuje navedeni stupanj, kategoriju ili postotak invaliditeta,
- za dijete oba zaposlena roditelja – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji (izdana u vrijeme trajanja upisa),
- za dijete samohranog zaposlenog roditelja – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji (izdana u vrijeme trajanja upisa) i dokaz o samohranosti: rodni list djeteta list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta, smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja, rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta, rješenje Centra za socijalnu skrb o lišenju poslovne sposobnosti i oduzimanju roditeljske skrbi, dokument kojim se dokazuje dugotrajno liječenje ili izdržavanje kazne zatvora,
- za dijete zaposlenog roditelja iz jednoroditeljske obitelji – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji (izdana u vrijeme trajanja upisa) i dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu (presuda o razvodu braka ili izjava ovjerena kod javnog bilježnika),
- za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – rješenje, odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
- za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece – za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta,
- za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – rješenje o pravu na doplatak za djecu,
- za dijete čija su oba roditelja na redovitom školovanju – potvrda obrazovne ustanove o redovitom školovanju,
- za dijete čiji je jedan roditelj na redovitom školovanju, a drugi roditelj zaposlen – potvrda obrazovne ustanove o redovitom školovanju i potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji (izdana u vrijeme trajanja upisa),
- za dijete čiji je jedan roditelj zaposlen ili na redovitom školovanju, a drugi nezaposlen – potvrda o redovitom školovanju ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji (izdana u vrijeme trajanja upisa).

Djeca s teškoćama u razvoju ne podliježu postupku bodovanja. O upisu djeteta s teškoćama u razvoju odlučuje Povjerenstvo za upis djece dječjeg vrtića na temelju dokumentacije i procjene stručnog tima.

Svi dokumenti mogu biti preslike uz predočenje originala.

Stručni tim dječjeg vrtića obavit će inicijalni razgovor s upisanom djecom i roditeljima.

Rezultati upisa djece u dječje vrtiće objavit će se na mrežnim stranicama 30. svibnja 2017.g.

Roditelj ima pravo podnijeti prigovor na rezultate upisa Upravnom vijeću dječjeg vrtića u roku od 8 dana od dana objave rezultata upisa.

Djeca upisana slijedom ove obavijesti uključuju se u dječji vrtić početkom pedagoške godine (1. rujna 2017. g.), a tijekom godine ukoliko to želi roditelj i postoji slobodno mjesto.

Sudjelovanje roditelja u ukupnoj cijeni pojedinih programa (osim programa predškole – koji je za roditelja besplatan) utvrđuje se u skladu s odlukama Gradskog vijeća Grada Velike Gorice, ovisno o vrsti i trajanju programa.

Obavijest o upisu djece u dječje vrtiće za pedagošku godinu 2017. / 2018.

Plan upisa 2017

Zahtjev za upis u vrtić 2017

Link na eUpis