Kontakt

Ime i prezime Radno mjesto Telefon E-mail
Sandra Crnić Ravnateljica 01 / 6215 322 ravnateljica@dv-zirek.hr
Lahorka Sarić Pedagog 01 / 6215 572 pedagog@dv-zirek.hr
Barbara Tomašić Psiholog 01 / 6215 572
091 / 4514 879
psiholog@dv-zirek.hr
Petra Žuvela Logoped 01 / 6216 200
099 2562 956
logoped@dv-zirek.hr
Josipa Matijević (zamjena Martina Čičak) Logoped 091 / 4514 874 logoped2@dv-zirek.hr
Ivana Miloš Edukacijski rehabilitator (defektolog) 091 / 451 4887 def-log@dv-zirek.hr
Maja Gotal (zamjena Ana Kovačić) Fizioterapeut 091 / 451 4878 fizioterapeut@dv-zirek.hr
Ana Žirović Zdravstveni voditelj 099 /2562 952 zdravstveni-voditelj@dv-zirek.hr
Sandra Martinović Tajnistvo 01 / 6215 572 tajnistvo@dv-zirek.hr
Zrinka Vukoja Računovodstvo 01 / 6214 694. racunovodstvo@dv-zirek.hr
Marija Topolnjak Računovodstvo racunovodstvo1@dv-zirek.hr