SURADNJA ODGOJITELJA I RODITELJA PUTEM INDIVIDUALNIH RAZGOVORA

Današnje dijete provede najveći dio svojega dnevnoga vremena u instituciji dječjeg vrtića; tek vrlo malo s obitelji. Između ta dva važna utjecaja na odgoj djeteta potrebno je uspostaviti razumijevanje i pozitivnu komunikaciju.

Osim individualnih razgovora, u kvalitetnoj vrtićkoj praksi, primjenjuju se i drugi oblici suradnje: roditeljski kutići, sudjelovanje roditelja u radu grupe i roditeljski sastanci. Odgojiteljice su prepoznale vrijednost i važnost individualnih razgovora, jer se na njima razgovara o svakom djetetu ponaosob, te je roditelju omogućen cjelovit uvid u aktivnosti i interese djeteta.

Što je razgovor?

Razgovor označava razmjenu riječi vezanih pojmova ili komunikaciju između dvoje ili više osoba. U dječjem vrtiću individualni razgovor s roditeljima je susret dvoje ljudi; zajednički dogovor o dobrobiti djeteta, a dobit za dijete je najvažnija.

Koje sve dobrobiti proizlaze iz suradnje odgojitelja i roditelja putem individualnih razgovora?

Dobit za dijete: kvalitetna razmjena informacija između roditelja i odgojiteljica omogućit će kvalitetnije zadovoljavanje potreba djeteta u vrtiću, produbljivanje emocionalne veze između odgojitelja i djeteta te ojačati djetetov osjećaj sigurnosti.

Dobrobit za roditelje: roditelj ima mogućnost bolje upoznati proces odgojno-obrazovnog rada u vrtiću i uvjete u kojima dijete zadovoljava svoje potrebe i prava. U ovakvom obliku razgovora roditelj ima vremena pitati, iznijeti zabrinutost, a odgojitelj uzima vrijeme samo za roditelja.

Dobrobit za odgojitelje: bolje razumije dijete i roditelje, njihov kućni stil, vrijednosti i načine odgajanja. Odgojiteljice imaju mogućnost razgovarati o očekivanjima roditelja i obrazložiti što roditelji mogu očekivati od odgojiteljica i vrtića u cjelini.

Vjerujemo kako ste znatiželjni i želite saznati više o vašem djetetu: kako se igra s drugom djecom, koga bira za prijatelje, koje ga aktivnosti zanimaju, kako rješava sukobe, je li zainteresirano za ponuđene aktivnosti, koje aktivnosti izabire samoinicijativno…

Individualni razgovor možete dogovoriti s matičnim odgojiteljima skupine (u za to predviđeno vrijeme, pogledajte obavijesti na kutiću za roditelje), te članovima stručnog tima vrtića.

Veselimo se Vašem dolasku!

Tekst pripremila: Danijela Huzjak, odgojiteljica predškolske djece