ODRŽAN STRUČNI SKUP
Partnerstvo vrtića i škola – stvaranje pozitivnih prilika za odgoj i obrazovanje

Stručni skup održan je 10. i 11. listopada u Dječjem vrtiću Lojtrica povodom Dječjeg tjedna i Dana vrtića Grada Velike Gorice.

Na skupu su djelatnici odgojno-obrazovnih ustanova iznosili svoja iskustva iz svakodnevne prakse. Uočena je potreba za jačanjem kompetencija odgojitelja u pripremi djece za odlazak u školu, kao i potreba za kvalitetnijim informiranjem učitelja o djeci koja kreću u školu. Nadamo se da će ova razmjena iskustava dovesti do bolje suradnje odgojno-obrazovnih djelatnika u prijenosu informacija između vrtića i škole tijekom procesa prijelaza djece iz vrtića u školu.

Na stručnom skupu sudjelovali su odgojitelji i stručni suradnici Dječjeg vrtića Žirek. Ovo su teme izlaganja i poster prezentacija naših odgojno-obrazovnih djelatnika:
Izlaganja
Željka Barać, DV Žirek, Ivna Ivanković, OŠ Eugena Kumičića: Jesu li škola i vrtići partneri?
Petra Žuvela, Marija Brabenec, DV Žirek: Komunikacija, jezik i govor – od jaslica do škole
Barbara Tomašić, Nada Šimić, Đurđica Poljak, DV Žirek: Potencijalno darovito dijete u vrtiću i školi
Posteri
Božena Tomina, Dubravka Poljanac, Nada Babić Čavrak, DV Žirek: Oblici suradnje vrtića, roditelja i škola u Gradu Velikoj Gorici
Nada Šimić, Dubravka Kovačić, DV Žirek: Igrom do škole

Pripremila: Dubravka Kovačić, odgojitelj