Rad upravnog vijeća

Tijela javne vlasti su dužna osigurati javnost rada na način: informirati javnost o dnevnom redu zasjedanja ili sjednica službenih tijela i vremenu njihova održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad i broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela javne vlasti pri čemu se mora voditi računa o redoslijedu prijavljivanja.

Građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba, članovi radnih tijela i ostale osobe koje nisu pozvane na sjednicu,  imaju pravo nazočiti sjednicama Upravnog vijeća pod uvjetom:

- da svoj dolazak najave Vrtiću najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice na email:

tajnistvo@dv-zirek.hr

Uz prijavu za sudjelovanje na sjednici, dostavlja se adresa i broj kućnog ili mobilnog telefona, a radi dostave obavijesti o mogućnosti sudjelovanja na sjednici;

- sjednicama Upravnog vijeća može nazočiti jedna osoba, obzirom na prostorne i tehničke ograničenosti prostora u  kojem se održava sjednica;

- pravo prvenstva za sudjelovanje na sjednici utvrđuje se prema vremenu prijavljivanja;

- osobe koje neće moći biti prisutne na sjednici, o tome će biti obaviještene telefonski ili putem e-maila najkasnije 4 sata prije početka sjednice.

Objavljeno: 01.09.2017.