OTPAD NIJE SMEĆE

Srednja vrtićka skupina iz područnog objekta Koprivnička 2, zajedno s odgojiteljicama Nenom Berković i Ljiljanom Čakmak ove radne godine istražuju kroz različite aktivnosti temu iz ekologije – zbrinjavanje otpada. Cilj projekta je djeci približiti i omogućiti stjecanje znanja o načinima brige za okoliš i očuvanja prirode i ujedno stvoriti naviku odvojenog odlaganja otpada i recikliranja.

Planirani su zadaci usvajanje pojmova: smeće, otpad, biootpad, spremnici za odlaganje, zeleni otok, kompost, kompostište, recikliranje kao i primjenjivanje stečenih znanja u svakodnevnim situacijama razvrstavanja i odlaganja otpada.

Također su kartonske kutije prikupljene u suradnji s roditeljima i tehničkim osobljem vrtića prenamijenili i recikliranjem napravili novo sredstvo za igru, zeleni otok u garderobnom prostoru svojeg vrtića.

Uz prikupljanje ambalaže za „Zeleni otok“ djeca su izradila i „Eko kućicu“ s pripadajućim eko-namještajem za simboličku igru u centru obiteljskih aktivnosti.

Od kutija i kartonskih tuljaka izradili su i „Eko drvo“ za eko poruke pa su aktivnosti trajale ovisno o individualnim interesima djece. Nakon izrađivanja eko poruka sa sličicama i ukrašavanju Eko drveta poticali su roditelje na čitanje poruka i razgovor o njima.

U izradi spremnika za odvajanje otpada (papir, plastika, staklo) djeca su pokazala veliku upornost jer je PET ambalaža zamijenjena u obližnjoj trgovini omogućila kupovinu flomastera i igračaka za igru u vrtiću. U samom naselju gdje se nalazi vrtić postoji i zeleni otok pa su šetnje i boravak na zraku korišteni za obilazak istog i odlaganje različite ambalaže u taj prostor u za to predviđene spremnike različitih boja.

U blizini vrtića nalaze se gradski vrtovi pa su djeca zajedno s odgojiteljicama svakodnevno koristila šetnju da bi promatrali rad ljudi u vrtovima. Uređeno kompostište u gradskim vrtovima je izazvalo veliki interes djece. Tamo su nosili različiti bio otpad i odlagali ga. Dogovor je da se u proljeće pridruže obiteljima koje obrađuju zemlju u gradskim vrtovima i da nešto sami posade. Tekst napisala: Nada Babić Čavrak