ŽIREKI SUDJELUJU U PROJEKTU "MI JEDEMO ODGOVORNO"

U sklopu Udruge Lijepa Naša i Eko škole priključili smo se međunarodnom projektu “Mi jedemo odgovorno“. Projekt je sufinanciran od strane Europske unije,te u njemu sudjeluje devet zemalja članica Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš(Foundationor Environmental Education – FEE).

Cilj navedenog projekta je motivirati djecu i roditelje da usvoje ili promijene stečene navike prema hrani,odnosno usvojiti spoznaju da hrana koju konzumiramo ima veliki utjecaj na naše zdravlje, kao i na očuvanje zdravlja našeg planeta. Ključno je osvijestiti važnost biranja sezonske hrane,hrane iz našeg podneblja,te organski uzgojene hrane,kao i poticati sadnju biljki koje pripadaju kategoriju ugroženih,izumrlih biljki i koje su potisnute iz našeg podneblja dolaskom modernog društva, kao i poticati vraćanje kuhinji naših baka.

U mjesecu listopadu ove godine predškolska skupina iz centralnog vrtića sudjelovala je na smotri „Dani kruha- Dani zahvalnosti za plodove zemlje“, koja se održavala u Stubičkim toplicama, gdje su predstavljeni plodovi,običaji i hrana našeg zavičaja.

Ostvarivanje zadaća Projekta prati Eko odbor u koji su uključeni djelatnici Vrtića,predstavnik roditelja i predstavnik našeg grada.

Djeca su osnovala svoj Eko odbor-eko patrolu koja se brine da se mi –odrasli i oni –maleni prema hrani odnosimo s punom odgovornošću.