PROGRAM PREDŠKOLE – INFORMACIJE ZA RODITELJE

Program predškole je obvezni program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini prije polaska u osnovnu školu.

U dječjem vrtiću program predškole ostvarujemo:
-u okviru redovitog cjelodnevnog 10-satnog programa
-u programu predškole za djecu koja nisu uključena u neki od predškolskih programa.

Program provodimo na lokaciji:
Pučko otvoreno učilište Velika Gorica, Zagrebačka 37.

Program predškole provodi se od 1. listopada do 31. svibnja u trajanju od 250 sati. Provodi ga odgojiteljica predškolske djece, djelatnica dječjeg vrtića.

Program predškole besplatan je za roditelje.

Osnovna zadaća programa predškole je razvijanje i unaprjeđivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike učenja.

Cilj programa je osigurati okružje u kojem će djeca razviti svoje potencijale, zadovoljiti svoje aktualne interese i time steći znanja, vještine i navike koje će im omogućiti uspješnu pripremu za polazak u školu.

Roditeljski sastanak za roditelje djece koja upisuju program predškole izvan redovitog cjelodnevnog programa održat će se u petak, 30.09.2016. u 17h u Tomaševićevoj 17c (prizemlje, soba 7). Informacije o rasporedu djece po skupinama i terminima pohađanja programa roditelji će dobiti na roditeljskom sastanku.

Za boravak u programu predškole potrebno je pripremiti: -papuče
-ruksak
-crtančica
-pernica (olovka, šiljilo, gumica, drvene bojice, flomasteri)
-kolaž papir
-vodene boje
-škare
-ljepilo u stiku
-blok 5
-užina (u dogovoru s odgojiteljicom)