Predškola

Dječji vrtić Žirek provodi program predškole za djecu školske obveznike koja ne pohađaju redoviti program vrtića (djeca koja će do 31. ožujka 2017. godine navršiti šest godina).
Program predškole je obavezan za djecu školske obveznike.
Zahtjevi se zaprimaju svaki dan od 01. rujna 2016. g. do 23. rujna 2016. g., od 8-15h u sobi tajništva vrtića.

Zahtjeve možete preuzeti na mrežnim stranicama vrtića ili osobno u centralnom vrtiću.
Program predškole provodit će se od 3. listopada 2016. g. do kraja svibnja 2017.g.
O datumu početka, terminima i lokaciji na kojoj će se program provoditi, kao i prvom roditeljskom sastanku, roditelji će biti naknadno obaviješteni.

Za upis djeteta u program predškole roditelj ili staratelj predaje sljedeću dokumentaciju:

1. popunjen i potpisan zahtjev za upis (u dječjem vrtiću)

2. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta

3. uvjerenje (potvrdu) o prebivalištu djeteta

4. preslike osobnih iskaznica roditelja ili staratelja

5. potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije     
    upisa u vrtić

6. presliku medicinske dokumentacije koja potvrđuje posebnu zdravstvenu potrebu ili teškoću 
    u razvoju djeteta

Svi dokumenti mogu biti preslike uz predočenje originala.

Zahtjev za upis u predškolu